Historie

De Kunstkring ontplooide haar activiteiten in 1993, toen enkele personen uit Nuland in De Meent wilden exposeren. Vanuit het bestuur van De Meent werd dit initiatief ondersteund; het stelde de zaalruimte ter beschikking. Een oproep in het plaatselijke maandblad zorgde ervoor dat een twintigtal personen uit Nuland, die actief waren op creatief gebied, zich verenigden en een groep vormden die zich Kunstkring De Meent noemde. Zij namen de organisatie van de eerste tentoonstelling ter hand.

De eerste expositie was een groot succes en de groep breidde zich snel uit. Er werd een bestuur gevormd en de vereniging liet begin 1995 statuten opstellen en zich registreren. Wat was begonnen als een groep personen die gezamenlijk exposeerden in De Meent groeide daarna uit tot een vereniging met bredere doelstellingen. Daarbij werd de doelgroep volgens de statuten verbreed en bood de Kunstkring aan niet-leden verschillende activiteiten aan. Er werden lezingen en workshops georganiseerd en onder de leiding van Piet van der Sluijs vonden de eerste en vrijwel alle hierna georganiseerde excursies plaats. Nagenoeg alle musea die binnen een busreis van drie uur vanaf Nuland te bereiken zijn, werden de afgelopen jaren bezocht. Zo werden musea in Brussel, Antwerpen, Brugge, Düsseldorf, Kleef, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht enz. bezocht. Uiteraard met eigen vervoer werden ook excursiedoelen in Brabant bezocht, zoals ’s-Hertogenbosch, Heusden, Zaltbommel, en Ravenstein. Meerdaagse excursies vonden plaats naar Florence en Parijs. Elk jaar worden minimaal twee lezingen in de Meent georganiseerd die goed worden bezocht. Soms wordt een dergelijke lezing georganiseerd als voorbereiding op een specifieke excursie. Voor leden worden workshops georganiseerd op allerlei gebied. Het hoogtepunt is toch elk jaar de overzichtstentoonstelling in De Meent, waarbij leden hun werk exposeren en kunnen verkopen. Deze exposities, meestal op zaterdagmiddag en zondag, worden zeer druk bezocht. Intussen heeft de kring leden die zich ontwikkeld hebben tot (semi-)professionele kunstenaars. Een aantal heeft in verschillende galeries geëxposeerd en een naam opgebouwd in de regionale kunstwereld.